PROMOVIMET DHE ZBRITJET, Bukuri dhe shëndet, Lule dhe dhurata

Pompadoo - Promovimi "Konsumator i rregullt"! Merrni një kod promovues individual si një dhuratë!

Çdo klient që ka bërë një porosi të dytë ose ka bërë një blerje të njëhershme për një shumë që tejkalon 5000 rubla, merr si dhuratë një kod promovues individual të një klienti të rregullt. _x000D_
Ky kod promovues i jep pronarit të tij mundësinë për të blerë absolutisht çdo produkt me një zbritje shtesë prej 3 deri në 5% ._ x000D_
Një parakusht për këtë promovim është regjistrimi i pronarit të kodit promovues në faqen e internetit të dyqanit në internet._x000D_
Kodi promovues dërgohet automatikisht në postë kur plotësohen kushtet e nevojshme të promovimit.

KOD PROMOCIONAL:
Nuk është e nevojshme

KUSHTET E PROMOVIMIT:
2018-09-24 00:00:00
Asnje

Ulje me porosi
5%

Merrni një zbritje