PROMOVIMET DHE ZBRITJET, Bukuri dhe shëndet, Lule dhe dhurata

Pompadoo - Regjistrohuni në lajme rreth zbritjeve dhe promovimeve dhe merrni 100 rubla. si dhuratë!

Kjo zbritje vlen për porositë për një shumë totale prej 1000 rubla. (me përjashtim të kostove të transportit)

KOD PROMOCIONAL:
Nuk është e nevojshme

KUSHTET E PROMOVIMIT:
2018-09-24 00:00:00
Asnje

Ulje me porosi
100 f.

Merrni një zbritje