PROMOVIMET DHE ZBRITJET, Për të rriturit

Uslada RU - Pikët për të gjitha blerjet në dyqan.

Gjatë shpengimit të secilit urdhër, pikët jepen në LC. Porositë deri në 70% mund të paguhen me pikë.

KOD PROMOCIONAL:
Nuk është e nevojshme

KUSHTET E PROMOVIMIT:
2018-07-25 00:00:00
2022-12-31 23:59:00

Ulje me porosi

Merrni një zbritje