PROMOVIMET DHE ZBRITJET, veshje

GroupPrice - Veshje për femra të TM "Prima Liniya" me zbritje deri në 20%!

Nuk kërkohet asnjë kod promovimi ._x000D_
Promovimi zbatohet për një grup specifik të mallrave ._x000D_
Promovimi është i disponueshëm për të gjithë klientët e dyqanit._x000D_
Promovimi është në dispozicion pa kufizime në shumën e porosisë.

KOD PROMOCIONAL:
Nuk është e nevojshme

KUSHTET E PROMOVIMIT:
2018-01-08 15:36:00
Asnje

Ulje me porosi
20%

Merrni një zbritje